همــکار موبایــل

هزاران فایل تعمیراتی در اختیار شماست

بررسی Xiaomi 14 Ultra

بررسی Xiaomi 14 Ultra

معرفی چند ارتقاء کوچک اما معنی دار در سیستم دوربین، بهینه سازی در ساخت و نمایشگر، و به روز رسانی اجباری چیپست – ما نمی توانیم از لیست کوتاه Xiaomi 14 Ultra عصبانی باشیم، زمانی که مدل سال گذشته یکی از این تغییرات بود. در واقع، 14 Ultra خیلی از مدل قبلی خود فاصله نمی […]