همــکار موبایــل

هزاران فایل تعمیراتی در اختیار شماست

اشتراک 6 ماهه

پلن استاندارد
519000 شش ماهه
 • فعالسازی اکسیژن ( یکبار در ماه )
 • فعالسازی UFED ( یکبار در ماه )
 • فعالسازی MD-NEXT ( یکبار در ماه )
 • دسترسی به ابزارهای تعمیرات موبایل
 • دسترسی به فایل های کامبینیشن
 • دسترسی به فایل های روت
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • دسترسی به فایل های حذف FRP
 • دسترسی به آموزش های تصویری
 • پشتیبانی رفع اشکالات
 • درخواست فایل
 • اطلاع از آپدیت برنامه ها بصورت پیامکی
محبوب

اشتراک 1 ساله

پلن طلایی
849000 یکساله
 • فعالسازی اکسیژن ( همیشه )
 • فعالسازی UFED ( همیشه )
 • فعالسازی MD-NEXT ( همیشه )
 • دسترسی به ابزارهای تعمیرات موبایل
 • دسترسی به فایل های کامبینیشن
 • دسترسی به فایل های روت
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • دسترسی به فایل های حذف FRP
 • دسترسی به آموزش های تصویری
 • پشتیبانی رفع اشکالات
 • درخواست فایل
 • اطلاع از آپدیت برنامه ها بصورت پیامکی
محبوب