همــکار موبایــل

هزاران فایل تعمیراتی در اختیار شماست

آموزش ریست فکتوری سامسونگ A51

آموزش ریست فکتوری سامسونگ A51

ریست فکتوری موبایل یعنی بازنشانی تمامی تنظیمات، داده‌ها و اطلاعات موجود در گوشی همراه به حالت کارخانه‌ای، به گونه‌ای که اطلاعات شخصی شما پاک می‌شود و گوشی به شرایط اولیه خود برگردانده می‌شود. این کار را معمولا برای حل مشکلات نرم‌افزاری گوشی یا پاکسازی اطلاعات قبلی قبل از فروش یا تعویض گوشی انجام می‌دهند. کابل […]

آموزش ریست فکتوری سامسونگ A12

ریست فکتوری سامسونگ SAMSUNG Galaxy A12

ریست فکتوری موبایل یعنی بازنشانی تمامی تنظیمات، داده‌ها و اطلاعات موجود در گوشی همراه به حالت کارخانه‌ای، به گونه‌ای که اطلاعات شخصی شما پاک می‌شود و گوشی به شرایط اولیه خود برگردانده می‌شود. این کار را معمولا برای حل مشکلات نرم‌افزاری گوشی یا پاکسازی اطلاعات قبلی قبل از فروش یا تعویض گوشی انجام می‌دهند. کبایل […]